.பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பிளஸ் 2 மாணவர்களுக்கு, செப்., 8 முதல், 23ம் தேதி வரை, காலாண்டு தேர்வுகள் நடக்கும்'
.

Friday, 20 May 2016

ALL GO'S FOR TEACHERS AND STUDENTS: SENIOR JUNIOR SELECTION GRADE | SUPER GRADE CLARIF...

ALL GO'S FOR TEACHERS AND STUDENTS: SENIOR JUNIOR SELECTION GRADE | SUPER GRADE CLARIF...: தேர்வு நிலை /சிறப்பு நிலை மற்றும் இளையோர் மூத்தோர் ஊதிய முரண்பாடு சரி செய்திட -அரசு ஆணை பட்டியல் விபரம் SENIOR JUNIOR SELECTION GRADE | SUPE...

No comments:

Post a Comment